Андрій Бондаренко

Андрій Бондаренко – доктор філософії (PhD), журналіст, драматург. Зараз працює редактором відділу «Культура» в інтернет-виданні «Варіанти» у Львові. Займався також дослідженнями у сфері міської історії, написав «альтернативний» путівник по одній з дільниць Львова.

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData