Աննա Ժամակոչյան

Աննա Ժամակոչյանը սոցիոլոգ է, ով ապրում է Երևանում: Ներկայումս Երևանի պետական համալսարանի կիրառական սոցիոլոգիայի հայցորդ է: Նա նաև «Սոցիոսկոպ» հետազոտական ուղղվածություն ունեցող կազմակերպության համահիմնադիրն է: Կազմակերպության նպատակն է նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարության բարձրացմանը և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը: Ժամակոչյանի գիտական հետաքրքրությունները կենտրոնանում են մեդիա քննադատության, գաղափարախոսական դիսկուրսի վերլուծության և սոցիալական փոփոխությունների մեխանիզմների վրա:

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData