Ikponwosa Ero

Ikponwosa (“IK”) Ero is the United Nation’s first Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism.

Ikponwosa (“IK”) Ero ni Mtaalamu Huru wa kwanza wa Umoja wa Mataifa anayeendesha kampeni, uhamasishaji, uelimishaji na uwezeshaji kuhusu haki za mazeruzeru.

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData