Murat Çelikkan

Murat Çelikkan is a journalist and co-director of Hafıza Merkezi (Truth Justice Memory Center), an NGO based in Istanbul working on documenting gross human rights violations of the past for redress and reconciliation and seeking justice for victims. 

Murat Çelikkan, gazeteciliğin yanısıra Hafıza Merkezi’nin yönetecilerinden biri.  Hafıza Merkezi, geçmiş insan haklar ihlalleriyle yüzleşilmesi ve mağdurlar için adaletin gerçekleşmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData