Home

Hungarian Originals: three poems

Deszõ Tandori Krisztina Tóth Sándor Weöres Edwin Morgan Christopher Whyte
6 September 2005

 • Hungarians, Sándor Weöres, 1988 (translated by Edwin Morgan)
 • Russell Square, Tavistock Place, Deszõ Tandori, 1991 (translated by Edwin Morgan)
 • Balaton, Krisztina Tóth, 2002 (translated by Christopher Whyte)

 • Magyarok

  Sándor Weöres

  Ezer évig a Duna partjén ültem és sírtam. Ekkor egy iszapgöröngy
  a talpam alatt megmozdult síkosan, varangyos sár, fölém hajolt és
  szeliden köszöntött:

  -Nézz rám! Megismered önmagad?

  Tövises folyószegélyen az éles napsugár kegyetlen aratásában és
  a vacogtató ködben, a fényességben: lábam alatt hevert susogva,
  habok holt terhe, vállról levetett zsák, és meg se pillantottam;

  mellettem asszonyom már szinte sátrat vont fölénk, de csak mi
  láttuk, s a parti homokból langost sütött, amíg pásztorkutyám,
  fekete-hímes sárga lárvában,
  mint egy örök isten, a változó holdra
  kiáltozott,

  fölöttem Esztergom s Visegrád kõ-melle dörgött, Szentendre tarka
  népe zsivajgott, s a Naphegyen áldozó kelták, római jövevények,
  dobogó patkók, Vu-vang, Frauendienst, Rinascimento, a Rózsák
  apjának türbéje, acélhidakból szõtt Budapest, mind álmomban
  vonultak el, mert ébren se hittem a szememnek -

  de akit ezer évig meg se piliantottam, most íme fölem hajolt, arca
  helyén homály s a habok sarló-csapásai, semmi más,

  és méginkább sírtam, mert – úgy véltem – eleven vérbõl fakadtam,
  mint az állatok.

  Kézen fogott, vezetett minket: a barnán füstölgõ revlampak partra-
  bukó piros idomait csipkésre hasogatta kis csoportunk.

  A lerombolt híd tövén a kompot sötétben értük el.

  Hungarians

  translated by Edwin Morgan

  A thousand years I sat on the bank of the Danube and wept. Then
  a clump of mud moved under my feet, slithering, a mud frog, leant
  over me and quietly asked:

  ‘Can you recognize yourself? Look at me!’

  The riverbank was thorny, with its relentless harvest of spiky
  sunshine and shivery fog and light; it lay whispering at my feet, a
  deadweight of froth and foam, a sack shouldered off, and I even failed
  to notice;

  beside me, my woman had just set up a tent over us, not that
  anyone else saw it, and she baked doughnuts from the sandbank,
  while my collie, in a black-striped yellow grub, shouted like an
  immortal god at the phases of the moon,

  above me. the stony breast of Esztergom and Visegrád was roaring,
  the jazzy throng, Szentendre was in full cry, and the Celts offering
  sacrifices on Naphegy, invaders from Rome, horseshoes clattering,
  Vu-Vang, Frauendienst, Renascence, the tombstone of the Father of
  the Roses, Budapest woven of steel bridges, all passed in my dream,
  since how was I to believe my waking eyes -

  but what it was I missed for a thousand years now leant over me,
  its face replaced by a cloud, by hammer and sickle of froth and foam,
  by nothing else,

  and I wept even more, since I was sure I had living blood in my
  veins, like the animals.

  It held my hand, led us out: our little group was clad in the red
  shapes of the smoky brown harbour lamps which made a frill as they
  wavered over the bank.

  We reached the ferry at the end of the broken bridge in the dark.

  Lovers, André Kertész © Estate of André Kertész back to top

  Russell Square, Tavistock Place

  Deszõ Tandori

  In mem. Virginia Woolf

  És társai. Nem „a falka”, mely csaholhat
  - „barátok, írótársak, kritikusok” -, nem érheti
  utol, írta, legálabb – írta – szabad vagyok. Nem.
  De társai, mindazonáltal. 1986 õszen majdnem
  ott laktam négy hétig a Bloomsbury-negyedben, az õ
  körük holt kõ por-elevene közt. Kofferokkal, táskákkal
  megrakodva, a legolcsóbb szállodák egyikében,
  közel a Museumhoz és az impresszionisták
  Gyûjteményehez, Az utolsó öt perc döntött, az
  úgynevezett szív. A szárnyak; maradjak a földön

  Fekszem
  a földön, itt a szobában, köles és por és száraz
  füvek és tollak közt, és ez lesz az üres öl, és
  egyedül leszek, mire megjön Õ, de nem megyek elébe.
  Köveket nem kabátzsebembe teszek, és nem akarok már
  kiúszni a nagy Tengerbe, melynek Hullámai felett
  még a világítótoronytól is tartok, az elemektõl,
  a földtõl, elég, hogy oda kerülnek a társak, itt,
  messze minden elutazástól.

  A szoba
  üres lesz, Õ pedig, aki Jön, érintés lesz, mint Szpéró
  - „fel nem idézheti stb.”, ez u. a. kb., etc. – lába
  a csuklómon – „utõerem” -: nyugodj, felháborult szellem,
  nyugodj, Öreg Lény, mondom neki. Aki Eljössz Értem. De
  addig, hidd el, maradnom kell. Maradok. Ég veled.
  Holt úszó, kavicsaim sírjaik elcsitultára hordom; szó: élek.

  Russell Square, Tavistock Place

  translated by Edwin Morgan

  i.m. Virginia Woolf

  And associates. Not the baying pack, you know,
  ‘friends, writers, critics’ – none of them can
  catch him up, you see – he wrote – I am free. No.
  But still, his associates. Autumn 1986 found me
  almost living for four weeks in Bloomsbury,
  in the living dust of their dead stone Circle. Laden
  with bags and cases, in one of the cheapest hotels,
  next to the Museum and the Impressionists.
  The last five minutes saw the cut-off point;
  it is called the heart. The wings; I should stay earthbound.

  I am lying
  on the ground, here in the room, it is thick with dust,
  millet, dry grasses, feathers, it will be the empty pen, and
  I shall be alone when He cometh, but give him no greeting.
  I shall not fill my pockets with stones, I reject
  swimming out into the Main, I am wary
  even of the lighthouse over the Waves, of the elements,
  of the earth itself, well, let the associates end up there
  or here, far from all farewells.

  The room
  will be empty, and He who cometh will be a touch, like Spero –
  ‘I cannot remember, etc.’, this is i.e. circa, etc. – his foot
  on my wrist – ‘my artery’ – calm down, unquiet spirit,
  calm down, Old One, I tell him. Who Cometh for Me. But
  till then, believe me, I must stay. I stay. Farewell.
  Dead swimmer, I wear my stones to redeem their gravestones; word; I live.

  Melancholic Tulip, André Kertész, 1939 © Estate of André Kertész back to top

  Balaton

  Krisztina Tóth

  Nem akartam hogy õsz legyen megint itt
  vagyunk a kert is rábólint tilosban
  futó idõ megállt a túlba így vitt
  maradni kéne még azt súgja jól van
  bólint a bodza is alacsony napba
  bámulsz felállsz lassan lemész a stégre
  nyugágyak bent a villany is lecsapva
  õsz van és délután sietni kéne
  hová pedig a táskát összeraktam
  valamit egyszer úgyis itt felejtünk
  meleg a fal úgy ég az õszi napban
  lopott napunk ahogy nemrég a testünk

  Nem akartam hogy õsz legyen megint itt
  egy hosszú szál inkább ki kéne húzni
  harminchárom éves vagyok pedig mit
  kéne tennünk mondod ki kéne húzni
  de meddig még szeretsz és úgy öregszem
  ahogy a kert apránként észrevétlen
  csak most nem hogy a fejem az öledben
  fekszik a nád ledõlt sohase értem
  tetten még az idõt amikor színt vált
  épp a levél a szemed is néha barna
  néha meg mikor a szerelem színt vall
  mélyzöld színû hullámmal dob a partra

  Nem akartam hogy õsz legyen megint itt
  érjen gyümölcs savanykás íz utol
  fordult az út de most a fák behintik
  hosszú nagyon induini ez a cél
  ne érjen itt inkább vigyél magaddal
  ha fordul is ha érni kell hát érjen
  véget múljon mi integet marasztal
  el végleg és most ne rajtunk ne tétlen
  múljon levél varázslat hogy lehulljon
  rólunk mi tart még – vissza nem találhat
  magába út hogy útrakeini tudjon
  csak úgy léphet mint víz színére lábad

  Balaton

  translated by Christopher Whyte

  I didn’t want it to be autumn once
  more here we are the garden too
  nods in agreement time running
  through forbidden territory came
  to a halt conveyed us into the
  beyond we should stay longer a
  whisper everything’s OK the elder’s
  nodding too you stare into the low
  sun slowly get up make your way
  down onto the makeshift platform
  the deck-chairs are inside the el-
  ectricity’s switched off it is
  autumn afternoon we have to rush
  but where to still my bag
  is packed sooner or later we
  are going to forget something here
  the wall is warm our stolen day
  burns in the autumn sun just as
  our bodies did only a while ago

  I didn’t want it to be autumn once
  more here one long hair needs to be
  pulled out and I am thirty-three
  what should we do you say it needs
  to be pulled out but how much longer
  are you going to love me I’m
  getting older like the garden, bit
  by bit nobody notices though not
  now while my head’s lying in your lap
  the reed is flattened I have never
  caught time unawares before just when
  the leaves are changing colour your
  eyes too are sometimes brown sometimes
  when love reveals itself and I am washed
  up on the lake shore with a dark green wave

  I didn’t want it to be autumn once
  more here let it catch up with us
  the taste of overripened fruit
  the road has turned the trees are shedding
  endlessly departure that’s
  what matters but don’t let it catch
  hold of me here take me with you if
  it turns if catching up is crucial
  well let there be an end of it let what
  invites to linger pass on though
  not us now let the leaf’s passing not be
  useless magic let what keeps us still
  fall from us – the road cannot find
  the way back to itself can only step
  like your foot on the surface of the water

  Underwater Swimmer

  Underwater Swimmer, André Kertész, 1917 © Estate of André Kertész “In our home for blind monks and beggars Kertész is a seeing brother”Paul Dermée, 1927 back to top

  With thanks to Carcanet and Robyn Marsack at the Scottish Poetry Library. “At the end of the broken bridge: XXV Hungarian Poems, 1978-2002”, edited by István Turczi and with an introduction by Béla Pomogáts is available to purchase here.

  Had enough of ‘alternative facts’? openDemocracy is different Join the conversation: get our weekly email

  Comments

  We encourage anyone to comment, please consult the oD commenting guidelines if you have any questions.
  Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData