Олеся Хромейчук

Олеся Хромейчук - історикиня Центрально-Східної Європи і дослідниця у лондонському Королівському коледжі (King’s College London). Досліджує участь жінок у Другій світовій війні і в сучасній війні на Донбасі. Захистила докторську дисертацію в Університетському коледжі Лондона (University College London) 2011 року. Авторка книги «“Undetermined” Ukrainians. Post-War Narratives of the Waffen SS “Galicia” Division» (Oxford: Peter Lang, 2013).

Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData